Хаштаг (Hashtag)

Хаштаг (hashtag) е символът “#”, последван от ключова дума или фраза без интервали. Използва се в социалните медии за обозначаване на тема или тематична категория. Когато се добавя хаштаг към публикация в социалните мрежи, той позволява на потребителите да навигират и откриват други публикации, свързани със същата тема.

Хаштагът играе важна роля в дигиталния маркетинг, тъй като позволява на маркетинговите специалисти и брандовете да участват в разговори на определени теми, да се свързват със сходни интереси и да привличат внимание към своите продукти / услуги. Когато потребителите кликнат върху даден хаштаг, те виждат всички публикации, които са маркирани със същия хаштаг.

Хаштаговете са често използвани в платформи като Twitter, Instagram, Facebook и LinkedIn, но могат да бъдат използвани и в други социални мрежи и онлайн платформи. Те могат да бъдат общи и широкоизвестни, като например #throwbackthursday или #food, или да са по-специфични и свързани с определена кампания, събитие или тема.

Използването на хаштагове в дигиталния маркетинг може да помогне за по-широко разпространение на съдържанието, повишаване на видимостта и ангажираността, както и за откриване на нови аудитории, които споделят общи интереси или потребности.

0877 630 000