B2B

B2B (Business-to-Business) е съкращение, което се използва за описване на бизнес модел, при който търговията и взаимодействието се осъществяват между две или повече предприятия, вместо с индивидуални потребители. B2B се отнася до продажби, маркетинг и връзки между компании, като една компания предлага стоки или услуги на друга компания. В този модел взаимодействията се базират на специфични бизнес нужди, професионални отношения и дългосрочни партньорства. Примери за B2B сделки включват доставка на суровини на производители, предоставяне на бизнес софтуерни решения на компании или предлагане на консултантски услуги на други фирми.

0877 630 000