Клиентска персона (Buyer Persona)

Клиентска персона или “Buyer persona” е маркетингов термин, който се отнася до нереално представяне на идеалния клиент. Това е детайлен профил, създаден от бизнесите, с цел да разберат и визуализират своята целева аудитория. Клиентската персона включва ключови характеристики, демографски данни, поведенчески характеристики, мотивации, цели и предизвикателства на специфичен сегмент от клиенти.

Създаването на клиентски персони помага на бизнесите да разберат нуждите, предпочитанията и проблемите на своите клиенти. Това позволява на компаниите да насочат маркетинговите си стратегии, продуктите и услугите си, за да отговорят по-добре на нуждите на целевата аудитория. Като разбират мотивациите, желанията и поведението на идеалните си клиенти, бизнесите могат да създадат по-ефективни маркетингови кампании, да подобрят разработването на продукти и да подобрят преживяването на клиентите.

Клиентска персона обикновено се базира на пазарни изследвания, анализ на данни и обратна връзка от клиентите. Тя отива по-далеч от основната демографска информация и разглежда психологическите и поведенческите аспекти на целевия сегмент от клиенти. Това помага на бизнесите да персонализират усилията си в маркетинга и да развият по-смислени връзки с клиентите си.