Защитете Вашия уебсайт

Проучванията показват, че масово хората пренебрегват защитата на системите си, до момента в който не бъдат разбити и сенситивна информация за тях и техните клиенти не бъде компрометирана и понякога дори качена в интернет пространството. Няма нужда да чакате това да се случи, с риск да загубите доверието на клиентите си и да се налага да инвестирате колосални суми за поправянето на вече нанесените щети. Грижете се за сигурността си регулярно и тя ще се погрижи за Вас.

Услугата включва извършване на редица стрес тестове и атаки спрямо вашия уебсайт и изготвяне на детайлен доклад относно резултатите от тях. При желание от Ваша страна, въз основа на откритите уязвимости, ще Ви изготвим индивидуална оферта за поправянето на пропуските в сигурността на уебсайта.

Свържете се с нас за
безплатна консултация