Коефициент на отпадане (Bounce Rate)

Терминът “Коефициент на отпадане” (Bounce Rate) се използва в уеб анализа и се отнася до процентното съотношение на посетителите, които напускат един уебсайт след преглед на само една страница, без да се ангажират допълнително или да навигират към други страници на сайта. Това означава, че измерва процента на сесиите с една страница на уебсайта.

Висок коефициент на отпадане обикновено указва, че посетителите не намират това, което търсят, или че не са достатъчно ангажирани със съдържанието на страницата. Това може да бъде индикация за лошо потребителско изживяване, несъответствие на съдържанието, бавно зареждане или други фактори, които пречат на посетителите да изследват уебсайта по-дълбоко.

От друга страна, нисък bounce rate указва, че посетителите са по-ангажирани и изследват множество страници или извършват желаните действия на уебсайта. Важно е да се анализира bounce rate в съчетание с други метрики и контекст, за да се разбере пълната картина на потребителското поведение и да се вземат информирани решения за подобряване на производителността на уебсайта и потребителското изживяване.