CSS

CSS (Cascading Style Sheets) или Каскадни стилови листове е език за стилизиране и оформление на уеб страници. Той се използва за дефиниране на външния вид и форматиране на HTML елементите на уеб страницата.

CSS дава възможност на уеб разработчиците да контролират различни аспекти на уеб страниците, като например цветове, шрифтове, размери, позициониране, подравняване, граници, фон и други визуални елементи. Работи в комбинация с HTML, като отделен файл със стилове или вграден стил в HTML елементите. Той използва селектори, които идентифицират елементите на страницата, и свойства, които се прилагат за да им се зададат конкретни стилове.

Предимствата на използването на CSS включват по-лесно управление на външния вид на уеб страниците, по-голяма гъвкавост и мащабируемост при изменение на стиловете. CSS е един от основните инструменти в уеб дизайна и разработката и играе важна роля в създаването на атрактивни и функционални уеб страници.