Микросайт (Microsite)

Микросайт (Microsite) е малък уебсайт, обикновено съдържащ няколко страници, който се използва като отделна онлайн платформа за представяне на конкретен продукт, услуга, кампания или събитие.

Микросайтовете са създадени с уникален дизайн и функционалност, които се отличават от основния уебсайт на компанията. Те се разпространяват като допълнителен ресурс или кампания с ограничен период на активност. Наличието на микросайт дава възможност на компанията да таргетира по-конкретни и специфични аудитории и да осигури по-голяма съвкупност от информация за определената тема или продукт.

Някои от приложенията на микросайтовете включват:

  • Промоционални кампании: Използване на микросайт за представяне на нов продукт, услуга или специална оферта.
  • Събития: Създаване на микросайт за събития, като конференции, семинари, изложения и други, където се предоставя програма, информация и регистрация.
  • Продуктови промоции: Отделни микросайтове за специални продуктови предложения и кампании, които позволяват на потребителите да намерят лесно информация за тях.
  • Дигитален маркетинг: Микросайтове, които се използват за подкрепа на онлайн рекламни кампании или съдържат специфични лендинг страници за таргетирани рекламни обяви.
  • Географски или сезонни кампании: Микросайтове, създадени за насочване на специфични продукти или услуги към определени региони или сезонни възможности.

Микросайтовете са често използвани за временни кампании или за постигане на специални цели, като предоставяне на конкретна информация и маркетингови съобщения за по-малки и специфични аудитории.

0877 630 000