Интерфейс за програмиране на приложения (API)

API (Application Programming Interface) е набор от дефинирани протоколи, правила и инструменти, които позволяват на софтуерни приложения да комуникират и взаимодействат помежду си. API-тата определят начина, по който различни компоненти на софтуера могат да си предават информация и да извършват определени функции. Те предоставят структуриран интерфейс, който позволява разработчиците да използват вече създадени функционалности и данни от други приложения, без да е необходимо да се занимават със сложностите на вътрешната им имплементация. Mогат да бъдат използвани за разнообразни цели, включително достъп до външни услуги, споделяне на данни, интеграция на различни системи и много други. В контекста на интернет и уеб разработката, API-тата се използват за свързване на уебсайтове и онлайн услуги, което позволява обмен на информация и използване на функционалностите на различни платформи.

0877 630 000