CRM / Управление на взаимоотношенията с клиенти / Customer Relationship Management

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е подход и система, които се използват от организации за управление и подобряване на взаимодействието с клиентите. Customer Relationship Management се отнася до стратегии, процеси и технологии, които се използват за събиране, анализ и усъвършенстване на информацията за клиентите с цел подобряване на клиентската удовлетвореност и изграждане на дълготрайни и успешни взаимоотношения.

Основната цел на CRM е да се създаде и управлява цялостна информация за клиентите, включително контактни данни, история на взаимодействията, предпочитания, поведение и нужди. Тази информация се използва за персонализиране на комуникацията с клиентите, предоставяне на подходящи продукти или услуги и осигуряване на качествено обслужване.

CRM системите са разработени да помагат на организациите да управляват всяко стъпало на клиентския жизнен цикъл – от привличането на клиенти до продажбите, поддръжката и задържането. Те предоставят функционалности като управление на контакти, управление на продажбите, маркетингово автоматизиране, управление на обслужването на клиенти и анализ на данни.

Използването на CRM помага на организациите да постигнат редица предимства, включително повишена ефективност на продажбите, по-добро разбиране на нуждите и подобрено управление на взаимоотношенията с клиентите, повишена лоялност, задоволство и растеж на приходите.

CRM е важен елемент в дигиталния маркетинг и бизнес стратегиите, като играе ключова роля в създаването на персонализирани и целенасочени преживявания за клиентите и в увеличаването на дългосрочната стойност на клиентите за бизнеса.