Анализ (Analytics)

Анализ в дигиталния маркетинг е процесът на събиране, измерване, интерпретиране и извличане на ценна информация от данните, свързани с дигиталните маркетингови усилия. Това включва използването на различни аналитични инструменти и техники за разбиране на ефективността и успеха на маркетинговите кампании и стратегии.

Целта на анализа в маркетинга е да предостави ценни инсайти, които помагат на маркетинговите специалисти да вземат информирани решения и да оптимизират своите усилия. Анализът може да обхваща различни аспекти като: трафик на уебсайта, конверсии, поведение на потребителите, социални медии и други метрики, които показват ефективността на дигиталния маркетинг.