А / Б тест (А / B Test, Split Test)

А / Б тест е метод за сравнение на две различни версии на един елемент с цел да се определи коя от тях предизвиква по-добри резултати. В маркетинга, А / Б тестът се използва за определяне на по-ефективни рекламни материали, електронни съобщения, уеб страници и други маркетингови елементи. Сравняването на две вариации на един и същи елемент позволява да се измери какви промени в дизайна, съдържанието или други фактори влияят върху отговорността и поведението на целевата аудитория.

0877 630 000