Опаковки на шоколадови барове

Ш околадовите опаковки са за три различни вида – вегетариански, семеен и спортен шоколад. Всеки вид е в различна графична насока като вегетарианският е насочен към природата, изработен с преработена еко хартия, за семейният е използвана българска орнаментика, както и символичният червен цвят и златен елемент на семейството, а за спортният протеинов шоколад е използвана илюстрация на батерия, която презарежда с енергия.

“Живот без шоколад е живот, в който нещо липсва.”
– Марша Колмън Мортън