Призив за действие (Call-to-Action / CTA)

Призив за действие (Call-to-Action / CTA) е маркетингов термин, който описва визуален или текстов елемент в реклама, уебсайт, писмо или други маркетингови материали, който насърчава потребителите да извършат определено действие. Целта на CTA е да привлече вниманието на потребителите и да ги насърчи да предприемат желаното действие, като например покупка на продукт, изтегляне на ресурс, попълване на формуляр, регистрация и други.

Призив за действие обикновено се представя под формата на бутон, връзка или текстово предложение, което съдържа ясно и привлекателно послание. Например, “Купи сега”, “Регистрирайте се”, “Изтеглете безплатно” или “Започнете безплатна проба”. Текстът и дизайнът на CTA трябва да бъдат забележителни, лесно разбираеми и да предизвикват интерес у потребителите.

Ефективните CTA помагат да се увеличи ангажираността на потребителите, да се насърчат конверсиите и да се постигне желаният резултат от маркетинговата кампания. За да бъдат успешни, CTA трябва да бъдат ясни, привлекателни, лесни за изпълнение и да предоставят ясна стойност или предимство за потребителите.

0877 630 000