Честота на кликване (Clickthrough Rate / CTR)

Честота на кликване (Clickthrough Rate / CTR) е метрика, използвана в Дигиталния маркетинг и рекламата, за да се измери ефективността на онлайн кампания или реклама в генерирането на кликове и пренасочването на потребителите към конкретна уеб страница или местоназначение.

Clickthrough Rate се изчислява като се раздели броят на кликовете върху рекламата или линка на броя на показванията му (броят на пъти, в които е бил показан на потребители) и резултатът се умножава по 100, за да се изрази като процент.

CTR предоставя информация за ангажираността и ефективността на маркетингова кампания. По-висока честота на кликване указва, че по-голям процент от потребителите, които са били изложени на рекламата или линка, са кликнали върху него, което демонстрира по-голям интерес или релевантност. Обратно, по-ниска честота на кликване подсказва, че рекламата или линкът може да не привличат вниманието на потребителите или да отговарят на техните очаквания.

Clickthrough Rate се използва широко в различни цифрови рекламни платформи, като реклами в търсачки, реклами за дисплей, кампании за електронна поща и реклами в социалните мрежи. Тя помага на рекламодателите и маркетинговите специалисти да оценят ефективността на своите кампании, да оптимизират стратегиите си за съобщения и насочване и да вземат решения, базирани на данни, за подобряване на общата ефективност на кампанията.