Коефициент на ангажираност (Engagement Rate)

Коефициентът на ангажираност (Engagement Rate) е метрика в дигиталния маркетинг, която се използва за измерване на взаимодействието и ангажираността на аудиторията със съдържанието или публикациите в определен медиен канал или социална мрежа. Този коефициент е от особено значение за оценка на ефективността на съдържанието и интеракциите с потребителите.

За различните типове медийни канали, като социални мрежи (например Facebook, Instagram, Twitter), блогове, уебсайтове и други, коефициентът на ангажираност може да се изчислява по различен начин. Един от най-често използваните начини за изчисление на коефициента на ангажираност в социалните мрежи е чрез сумиране на всички интеракции (като харесвания, коментари, споделяния и т.н.) и делене на тази сума на общия брой последователи на страницата или профила, след което резултатът се умножава по 100, за да се получи процентно изражение.

Формула за изчисление на коефициента на ангажираност (за социалните мрежи):

Коефициент на ангажираност = (Брой интеракции / Брой последователи) * 100

Например, ако профилът на дадена марка има 1000 последователи и за определен пост има 200 харесвания, 30 коментара и 50 споделяния, общият брой интеракции е 200 + 30 + 50 = 280. Тогава коефициентът на ангажираност ще бъде:

Коефициент на ангажираност = (280 / 1000) * 100 = 28%

По-високият коефициент на ангажираност обикновено указва, че съдържанието е успешно в привличането на вниманието и интереса на аудиторията, като взаимодействията със съдържанието са по-активни. Високият коефициент на ангажираност може да допринесе за увеличаване на видимостта на марката, повишаване на лоялността на клиентите и генериране на повече потенциални клиенти.