Средата на фунията (Middle of the Funnel)

Средата на фунията (Middle of the Funnel) представлява втория етап от общия маркетинг план, който се използва за описване на потребителското изживяване от първоначалното запознаване с марката до завършването на покупката. Този етап е след първия, наречен “Горна част на фунията” (Top of the Funnel) и предшества “Долната част на фунията” (Bottom of the Funnel).

В Средата на фунията потребителите вече са показали интерес и ангажимент към марката или продукта, обикновено като реагират на съдържание, което е предоставено през Горната част на фунията. В този етап маркетинговите усилия се насочват към по-добро ангажиране с потребителите и насърчаване да се превърнат в потенциални клиенти (лийдове).

Основни характеристики:

  • Образоване и убеждение: Потребителите търсят повече информация за продукта или услугата и се убеждават, че това е правилният избор за тях.
  • Съдържание с по-дълбока стойност: Маркетинговите усилия в този етап се фокусират върху предоставяне на съдържание с по-дълбоко съдържание, като уебинари, казуси, демонстрации на продукти и др.
  • Персонализация: Компаниите се стремят да персонализират съобщенията и предложенията, за да отговорят на индивидуалните нужди и интереси на потребителите.
  • Установяване на доверие: Средата на фунията е период, когато компаниите се стремят да изградят доверие сред потребителите и да ги убедят, че могат да разчитат на продуктите или услугите им.

Целта на Средата на фунията е да подготви потребителите за предстоящата фаза на Долната част на фунията, където се насърчава конкретната покупка. През този етап маркетинговите усилия се фокусират върху привличане на внимание и убеждаване на потребителите да покажат интерес и да предприемат действия, които ги приближават към завършване на покупката.