Процент на реализация (Conversion Rate)

Процент на реализация (Conversion Rate) е метрика в дигиталния маркетинг, която измерва процента на потребителите или посетителите на уебсайт, които извършват желано действие/желан резултат. Това може да бъде покупка на продукт, попълване на формуляр, абониране за бюлетин, сваляне на файл или друго действие, което маркетинговият специалист определя като цел.

Конверсионният коефициент се изчислява като се раздели броят на конверсиите (желаните действия) на броя на посетителите или потребителите, които са имали възможност да извършат това действие, и резултатът се умножава по 100, за да се изрази като процент.

Например, ако един уебсайт получи 1000 посетители и сред тях 50 са извършили конверсия, конверсионният коефициент е 50/1000 * 100 = 5%. Това означава, че 5% от посетителите на уебсайта са извършили желаното действие.

По-висок процент на реализация обикновено означава, че по-голям процент от потребителите извършват желаните действия, което води до по-добри резултати и по-висок възвръщаемост на инвестициите (ROI). Оптимизирането на конверсионния коефициент е честа цел на маркетинговите усилия, като се използват различни стратегии и техники за увеличаване на конверсиите и подобряване на потребителското преживяване на уебсайта.