CRM / Управление на взаимоотношенията с клиенти / Customer Relationship Management

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е подход и система, които се използват от организации за управление и подобряване на взаимодействието с клиентите. Customer Relationship Management се отнася до стратегии, процеси и технологии, които се използват за събиране, анализ и усъвършенстване на информацията за клиентите с цел подобряване на клиентската удовлетвореност и изграждане на дълготрайни […]

Facebook

Facebook е социална мрежа, която играе важна роля в дигиталния маркетинг. Тя предоставя възможност на маркетинговите специалисти и брандовете да се свържат с голям брой потребители по света и да ги ангажират със своите продукти, услуги или съдържание. В дигиталния маркетинг, Facebook се използва за рекламиране и насочване на целева аудитория. Предлагат се различни формати […]

Friction

“Friction” се отнася до пречки или трудности, които потребителите може да срещнат по време на своето взаимодействие с уебсайт, приложение или други дигитални продукти / услуги. Това могат да бъдат фактори, които затрудняват навигацията, усложняват процеса на покупка, предизвикват объркване или изискват допълнителни усилия от страна на потребителя. Friction в дигиталния маркетинг може да бъде […]

HTML

HTML (HyperText Markup Language) е стандартен език за програмиране, използван за създаване на уеб страници. Той определя структурата и семантиката на съдържанието на уеб страницата, като използва различни елементи и тагове, които описват как да бъде представено и организирано съдържанието. HTML използва текстови елементи, наречени тагове (tags), които обграждат и означават различните елементи и части […]

Instagram

Instagram е социална мрежа и приложение за споделяне на снимки и видеоклипове. То беше създадено с цел да позволи на потребителите да качват, редактират и споделят снимки и видеоклипове със своите последователи. Известно време след своето създаване, Instagram добави и функционалност за споделяне на “Stories”. Това са кратки видеоклипове или снимки, които се показват за […]

Lifetime Value (LTV)

Lifetime Value (LTV) или стойност на клиента за целия жизнен цикъл е метрика, която се използва в маркетинга и бизнеса за изчисляване на приноса или стойността, която клиентът допринася за компанията през целия период, в който е клиент. Това е средният приход, който компанията може да очаква да получи от даден клиент, докато той остава […]

LinkedIn

LinkedIn е социална мрежа, предназначена за професионални взаимоотношения, бизнес комуникации и професионално мрежово свързване. Създадена през 2002 година и пусната официално през 2003 година, LinkedIn се разви в глобална платформа за професионални профили, назначаване, маркетинг и засилване на връзките между бизнес професионалисти и компании. Основната цел на LinkedIn е да предостави възможност на потребителите да […]

А / Б тест (А / B Test, Split Test)

А / Б тест е метод за сравнение на две различни версии на един елемент с цел да се определи коя от тях предизвиква по-добри резултати. В маркетинга, А / Б тестът се използва за определяне на по-ефективни рекламни материали, електронни съобщения, уеб страници и други маркетингови елементи. Сравняването на две вариации на един и […]

Анализ (Analytics)

Анализ в дигиталния маркетинг е процесът на събиране, измерване, интерпретиране и извличане на ценна информация от данните, свързани с дигиталните маркетингови усилия. Това включва използването на различни аналитични инструменти и техники за разбиране на ефективността и успеха на маркетинговите кампании и стратегии. Целта на анализа в маркетинга е да предостави ценни инсайти, които помагат на […]

Бизнес блогинг (Business blogging)

Бизнес блогинг се отнася до практиката на използване на блог като стратегически инструмент за бизнес или организация. Той включва създаването и публикуването на блог съдържание, специално насочено към постигането на целите и интересите на бизнеса и неговата целева аудитория. Бизнес блогингът се фокусира върху теми и тематики, свързани с индустрията, продуктите, услугите, експертизата и други […]

0877 630 000