категория
Уеб дизайн
клиент
"Здрадеч ЕООД"

Софтуер за складова наличност

Уеб софтуерът, разработен специално за нашите клиенти от “Здрадеч” се занимава с контрола на доставки, продажби, инвентаризации, наличности, трансфери и др.

Целта на софтуера е да служи вярно на склададжията, който активно работи с него и да предоставя детайлни справки, касаещи наличностите, артикулите и клиентите на фирмата.

Софтуерът разполага с допълнително разработен модул, достъпен само за администратора (управителя), който дава възможността ръчно да се променят стойностите на доставките и аркитулите, при наличие на грешка от страна на склададжията.

Програмата е инсталирана на избран от управителя компютър, който играе ролята на сървър, а всички останали устройства в мрежата могат да я достъпят чрез своя браузър. Външният достъп е забранен, поради съображения за сигурност.

Използвани технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • Javascript
  • PHP 7
  • PostgreSQL

Нашите клиенти от “Здрадеч” ЕООД ни се довериха и се възползваха и от друга наша услуга: Изработка на уебсайт.