Цена на потенциален клиент (Cost-per-Lead / CPL)

Цена на потенциален клиент (Cost-per-Lead / CPL) е метрика в маркетинга, която изчислява разходите, които са необходими за генериране на един потенциален клиент (лийд). Това е финансовата стойност, която се свързва с придобиването на нови потенциални клиенти или лийдове за бизнеса.

За да се изчисли CPL, се вземат разходите по маркетинговата кампания или усилие за генериране на лийдове и се разделят на броя на получените потенциални клиенти. Резултатът обикновено се изразява като цена за един лийд.

Например, ако една маркетингова кампания струва $1000 и генерира 100 потенциални клиента, CPL ще бъде $1000 / 100 = $10. Това означава, че всеки потенциален клиент е струвал $10.

Цена на потенциален клиент е важна метрика за оценка на ефективността на маркетинговите усилия и проследяване на разходите за придобиване на лийдове. По-ниският CPL обикновено е желан, тъй като означава, че се постигат повече лийдове при по-ниски разходи. Важно е да се отбележи, че качеството на лийдовете също е от значение, а не само количеството. Ефективните маркетингови кампании се стремят да постигнат оптимално съотношение между качество и цена на лийдовете, за да се постигне най-добрата възвръщаемост на инвестициите (ROI).

0877 630 000