Lifetime Value (LTV)

Lifetime Value (LTV) или стойност на клиента за целия жизнен цикъл е метрика, която се използва в маркетинга и бизнеса за изчисляване на приноса или стойността, която клиентът допринася за компанията през целия период, в който е клиент. Това е средният приход, който компанията може да очаква да получи от даден клиент, докато той остава лоялен и прави повторни покупки.

За да изчислим Lifetime Value (LTV), компаниите трябва да вземат предвид следните данни:

  1. Среден приход от единична покупка: Колко пари компанията печели от средната единична покупка на клиента.
  2. Честота на покупка: Колко пъти на година клиентите правят покупки от компанията.
  3. Времетраене на лоялността на клиента: Продължителността на периода, през който клиентът остава лоялен и прави покупки от компанията.

Формулата за изчисление на Lifetime Value (LTV) обикновено изглежда така:

LTV = (Среден приход от единична покупка) * (Честота на покупка) * (Времетраене на лоялността на клиента)

Изчисленията на LTV са от особена важност, тъй като те позволяват на компаниите да определят колко струва да привлекат и задържат клиент. По-високата стойност на LTV показва, че компанията има успешни стратегии за задържане на клиентите и че клиентите са лоялни и правят повторни покупки. Също така, LTV помага да се определят приемливи нива на маркетингови разходи, за да се гарантира, че привличането и задържането на клиенти е рентабилно за компанията.

0877 630 000