Дъно на фунията (Bottom of the Funnel)

Дъно на фунията е маркетингов термин, който се отнася до последния етап от процеса на покупка. Представлява финалните стъпки в процеса на продажба, където потенциалните клиенти вече са показали интерес към продукт или услуга и са близо до вземането на решение за покупка. През този етап бизнесите имат за цел да превърнат тези потенциални клиенти в реални клиенти.