B2C

B2C (Business-to-Consumer) е съкращение, което се използва за описване на бизнес модел, при който търговията и взаимодействието се осъществяват между бизнес предприятия и индивидуални потребители. B2C се отнася до продажби, маркетинг и връзки, насочени към крайни потребители, които са индивидуални клиенти или домакинства. В този модел, бизнесите предлагат стоки и услуги, които отговарят на нуждите, предпочитанията и поведенията на индивидуалните потребители.

Примери за подобни сделки включват онлайн пазаруване на дрехи, покупка на електроника от ритейлери или посещение на ресторант. B2C моделът насочва усилията на маркетинга и продажбите към индивидуални потребители, като целта е да се създаде взаимоотношение с клиентите, да се предоставят качествени продукти и услуги и да се удовлетворят техните нужди и очаквания.

0877 630 000