B2B

B2B (Business-to-Business) е съкращение, което се използва за описване на бизнес модел, при който търговията и взаимодействието се осъществяват между две или повече предприятия, вместо с индивидуални потребители. B2B се отнася до продажби, маркетинг и връзки между компании, като една компания предлага стоки или услуги на друга компания. В този модел взаимодействията се базират на […]

B2C

B2C (Business-to-Consumer) е съкращение, което се използва за описване на бизнес модел, при който търговията и взаимодействието се осъществяват между бизнес предприятия и индивидуални потребители. B2C се отнася до продажби, маркетинг и връзки, насочени към крайни потребители, които са индивидуални клиенти или домакинства. В този модел, бизнесите предлагат стоки и услуги, които отговарят на нуждите, […]

CMS – Система за управление на съдържанието

CMS (Content Management System) е система за управление на съдържанието. Това е софтуер, който позволява на потребителите да създават, редактират и управляват дигитално съдържание на уебсайтове без необходимостта от технически умения или програмиране. CMS предоставя удобна и интуитивна среда за работа със съдържание, като позволява на потребителите да добавят и форматират текст, качват изображения и […]

CRM / Управление на взаимоотношенията с клиенти / Customer Relationship Management

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е подход и система, които се използват от организации за управление и подобряване на взаимодействието с клиентите. Customer Relationship Management се отнася до стратегии, процеси и технологии, които се използват за събиране, анализ и усъвършенстване на информацията за клиентите с цел подобряване на клиентската удовлетвореност и изграждане на дълготрайни […]

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) или Каскадни стилови листове е език за стилизиране и оформление на уеб страници. Той се използва за дефиниране на външния вид и форматиране на HTML елементите на уеб страницата. CSS дава възможност на уеб разработчиците да контролират различни аспекти на уеб страниците, като например цветове, шрифтове, размери, позициониране, подравняване, граници, фон […]

Facebook

Facebook е социална мрежа, която играе важна роля в дигиталния маркетинг. Тя предоставя възможност на маркетинговите специалисти и брандовете да се свържат с голям брой потребители по света и да ги ангажират със своите продукти, услуги или съдържание. В дигиталния маркетинг, Facebook се използва за рекламиране и насочване на целева аудитория. Предлагат се различни формати […]

Friction

“Friction” се отнася до пречки или трудности, които потребителите може да срещнат по време на своето взаимодействие с уебсайт, приложение или други дигитални продукти / услуги. Това могат да бъдат фактори, които затрудняват навигацията, усложняват процеса на покупка, предизвикват объркване или изискват допълнителни усилия от страна на потребителя. Friction в дигиталния маркетинг може да бъде […]

HTML

HTML (HyperText Markup Language) е стандартен език за програмиране, използван за създаване на уеб страници. Той определя структурата и семантиката на съдържанието на уеб страницата, като използва различни елементи и тагове, които описват как да бъде представено и организирано съдържанието. HTML използва текстови елементи, наречени тагове (tags), които обграждат и означават различните елементи и части […]

Instagram

Instagram е социална мрежа и приложение за споделяне на снимки и видеоклипове. То беше създадено с цел да позволи на потребителите да качват, редактират и споделят снимки и видеоклипове със своите последователи. Известно време след своето създаване, Instagram добави и функционалност за споделяне на “Stories”. Това са кратки видеоклипове или снимки, които се показват за […]

JavaScript

JavaScript е програмен език, който се използва за добавяне на динамичност, интерактивност и функционалност към уебсайтове. Той е широко използван и признат език в света на уеб разработката и позволява на програмистите да създават динамични уеб страници, приложения и интерфейси. JavaScript е език с отворен код, който се изпълнява върху клиентската страна (в браузъра на […]

0877 630 000